DPO45/1996
ID intern unic:  317796
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 45
din  22.02.1996
Cu privire la decorarea domnilor Veaceslav MAŢAILO,
Igor CIUBATÎI şi Sergiu POPEL cu distincţii de stat
Publicat : 07.03.1996 în Monitorul Oficial Nr. 14-15     art Nr : 161
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XIII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
    Preşedintele Republicii Moldova decretează:
    Articolul unic. - În semn de preţuire a bărbăţiei, curajului şi spiritului de sacrificiu, manifestate în timpul îndeplinirii obligaţiunilor de serviciu, următorii pompieri ai unităţii autonome militarizate de pompieri şi salvatori nr. 1 a Direcţiei Pompieri şi Salvatori a Ministerului Afacerilor Interne, se decorează:
    cu ordinul "Ştefan cel Mare"
    MAŢAILO Veaceslav - sergent al serviciului intern (post mortem)
cu medalia "Pentru Vitejie"
    CIUBATÎI Igor - sergent al serviciului intern
    POPEL  Sergiu - caporal al serviciului intern.
   
    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA        Mircea SNEGUR

    Chişinău,
22 februarie 1996.
    Nr. 45