DPO46/1996
ID intern unic:  317799
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 46
din  22.02.1996
Cu privire la decorarea domnilor Ilie TODOROV
şi Victor ŞTEFANIUC cu distincţii de stat
Publicat : 07.03.1996 în Monitorul Oficial Nr. 14-15     art Nr : 162
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XIII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
    Preşedintele Republicii Moldova decretează:
    Articolul unic. - În semn de înaltă preţuire a meritelor în dezvoltarea şi propagarea artei teatrale, pentru profesionalism înalt şi contribuţie substanţială la promovare tinerilor actori şi regizori, se decorează:
cu ordinul "Gloria Muncii"
    TODOROV Ilie                    - regizor la teatrul naţional "Mihai Eminescu"
cu medalia "meritul Civic"
    ŞTEFANIUC Victor             - director artistic al teatrului Municipal de Păpuşi
                                                  "Guguţă", Chişinău.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                                   Mircea SNEGUR

    Chişinău, 22 februarie 1996.
    Nr. 46