DPO7/1996
ID intern unic:  317811
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 7
din  23.01.1996
Cu privire la decorarea cu distincţii de stat a
unui grup de lucrători ai Trustului "Edilitate"
Publicat : 08.02.1996 în Monitorul Oficial Nr. 008     art Nr : 93
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XIIdin 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
Preşedintele Republici Moldova decretează:
Articol unic. - Pentru succesele obţinute în realizarea sarcinilor de producţie, contribuţie substanţială la construcţia şi darea în exploatare a obiectivelor prioritare ale gospodăriei drumurilor şi serviciilor comunale, merite în dezvoltarea infrastructurii social-economice, următorii lucrători ai Trustului "Edilitate" al Ministerului Serviciilor Comunale şi exploatării Fondului de Locuinţe se decorează:
cu ordinul "Gloria Muncii"
GORBUNOV Anatolii - şef al Trustului
cu medalia "Meritul Civic"
BANAGA Valeriu - conducător auto
POZDNEACOV Anatolii - inginer-şef
POPA Ilie - mecanicde încărcător
RAPOPORT Veniamin - şef de direcţie
UNGUREANU Sergiu - lăcătuş.
PPREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Mircea SNEGUR
Chişinău, 23 ianuarie 1996.
Nr. 7.