DPO8/1996
ID intern unic:  317812
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 8
din  25.01.1996
Cu privire la decorarea cu distincţii de
stat a unui grup de lucrători ai procuratorii
Publicat : 08.02.1996 în Monitorul Oficial Nr. 008     art Nr : 94
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XIIdin 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
Preşedintele Republici Moldova decretează:
Articol unic. - Pentru merite în asigurarea legalităţii şi ordinii de drept, contribuţie substanţială la perfecţionarea legislaţiei, activitate metodico-didactică intensă şi profesionalism înalt, se decorează:
cu "Ordinul Republicii"
CHIRTOACĂ Emilian   - şef d secţie la Procuratura Generală
GUŢU Vasile     - şef-adjunct de secţie la Procuratura Generală
cu ordinul "Gloria Muncii"
CULAGHINA Tamara   - procuror în secţie la Procuratura Generală
ŞTOGREA  Stepan   - şef-adjunct de secţie la Procuratura Generală
TIMOFTI Miron     - şef de secţie la Procuratura Generală
cu medalia "Meritul Civic"
CULAXIZ Veaceslav   - procuror al raionului Vulcăneşti
DILAN Vladimir     - procuror al sectorului Buiucani, municipiul Chişinău
MACAROVA Natalia   - şefă de secţie al Procuratura Generală.
PPREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Mircea SNEGUR
Chişinău, 25 ianuarie 1996.
Nr. 8.