DPO12/1995
ID intern unic:  317926
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 12
din  17.01.1995
Cu privire la decorarea domnului Oleg Stoicev cu ordinul "Gloria Muncii"
Publicat : 26.01.1995 în Monitorul Oficial Nr. 006     art Nr : 74
În temeiul art. 88 litera "a" din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
Preşedintele Republicii Moldova decretează:
Articol unic. - Pentru activitate ştiinţifică şi de investigaţii rodnică, elaborarea unor metode moderne de protecţie a plantelor şi de implementare a lor în producţia agricolă, se decorează cu ordinul "Gloria Muncii" domnul Oleg Stoicev, colaborator ştiinţific principal la Institutul Naţional de Ecologie.
Preşedintele
Republicii Moldova              Mircea Snegur
Chişinău, 17 ianuarie 1995.
Nr.12.