DPO14/1995
ID intern unic:  317928
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 14
din  18.01.1995
Privind decorarea cu ordine şi medalii ale Republicii Moldova
Publicat : 26.01.1995 în Monitorul Oficial Nr. 006     art Nr : 76
În temeiul art. 88 litera "a" din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr.1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
Preşedintele Republicii Moldova decretează:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în agricultură, aport considerabil la implementarea metodelor avansate de organizare a muncii, obţinerea unor indici înalţi în producţie, se decorează cu:
Ordinul "Gloria Muncii"
Grabco Ion      şeful Direcţiei complexului agroindustrial a comitetului executiv raional Taraclia
Medalia "Meritul Civic"
Belogub Ioana    mulgătoare în cooperativa agricolă de producere "Oneşti", raionul Hînceşti
Bosoi Dumitru    mecanizator în cooperativa agricolă de producere "Oneşti", raionul Hînceşti
Preşedintele
Republicii Moldova              Mircea Snegur
Chişinău, 18 ianuarie 1995.
Nr.14.