DPO18/1995
ID intern unic:  317933
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 18
din  26.01.1995
Privind decorarea domnilor Mihai Gajiu şi
Gheorghe Railean cu distincţii de atat
Publicat : 09.02.1995 în Monitorul Oficial Nr. 009     art Nr : 94     Promulgat : 26.01.1995
În temeiul temeiul art. 88 litera "a" din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr.1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
Preşedintele Republicii Moldova decretează:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în sporirea eficienţei producţiei agricole, întărirea bazei tehnico-materiale a gospodăriilor, aport considerabil la crearea şi dezvoltarea infrastructurii social-economice, se decorează cu:
"Ordinul Republicii"
Gajiu Mihai        preşedinte al gospodăriei agricole "Patria", raionul Drochia
Medalia "Meritul Civic"
Railean Gheorghe      preşedinte al gospodăriei agricole "Rassvet", raionul Ştefan Vodă.
Preşedintele
Republicii Moldova              Mircea Snegur
Chişinău, 26 ianuarie 1995.
Nr.18.