DPO20/1995
ID intern unic:  317936
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 20
din  07.02.1995
Cu privire la decorarea cu ordine şi medalii a participanţilor la
acţiunie de luptă pentru apărarea independenţei şi integrităţii Republicii Moldova
Publicat : 24.02.1995 în Monitorul Oficial Nr. 012     art Nr : 118
În temeiul art. 88 litera "a" din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr.1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova", Preşedintele Republicii Moldova decretează:
Articol unic. - În semn de preţuire a bărbăţiei, curajului şi spiritului de sacrificiu manifestate în lupta pentru apărarea independenţei şi integrităţii Republicii Moldova, se decorează cu:
Ordinul "Ştefan cel Mare"
Bodean Victor    primar al satului Chircăeşti, raionul Căuşeni
Hartonenco Igor    participant la operaţiunile militare
Juravschi Simion    participant la operaţiunile militare (post-mortem)
Roşca Anatol    participant la operaţiunile militare (post-mortem)
Vîrtosu Grigore    participant la operaţiunile militare (post-mortem)
Cu medalia "Meritul Militar"
Colesnic Victor    locotenent-colonel
Dimitraş Valeriu    locotenent-colonel
Djilovean martin    participant la operaţiunile militare
Fonari Vasilii    colonel
Garaz Grigore    locotenent-colonel
Grossu Anatol    locotenent-colonel
Gurulea Ion      colonel
Homa Nicolai    locotenent-colonel
Negru Vasile    participant la operaţiunile militare
Pascaru Alexei    participant la operaţiunile militare
Pîsla Mihai      locotenent-colonel
Prohorenco Filip    participant la operaţiunile militare
Tălămbuţă Boris    locotenent-colonel
Cu medalia "Pentru Vitejie"
Dimitrachi Alexei    locotenent major.
Preşedintele
Republicii Moldova              Mircea Snegur
Chişinău, 7 februarie 1995.
Nr. 20.