DPO28/1995
ID intern unic:  317947
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 28
din  14.02.1995
Cu privire la decorarea domnilor Arhip Cibotaru
şi Anatolie Cogan cu distincţii de stat
Publicat : 24.02.1995 în Monitorul Oficial Nr. 012     art Nr : 122
În temeiul art. 88 litera "a" din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova"
Preşedintele Rrepublicii Moldova decretează:
Articol unic. - Pentru contribuţie substanţială la dezvoltarea literaturii, activitate prodigioasă în domeniul traducerii din literatura universală, participare intensă la viaţa socială, se decorează cu:
Ordinul "Gloria Muncii"
Cibotaru Arhip    poet
Medalia "Meritul Civic"
Cogan Anatolie    scriitor.
Preşedintele
Republicii Moldova              Mircea Snegur
Chişinău, 14 februarie 1995.
Nr. 28.