DPO7/1995
ID intern unic:  317966
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 7
din  16.01.1995
Cu privire la decorarea doamnei Natalia Gheorghiu,
domnilor Vasile Procopişin şi Ivan Stoiev
cu ordine ale Republicii Moldova
Publicat : 26.01.1995 în Monitorul Oficial Nr. 006     art Nr : 70
În temeiul art. 88 litera "a" din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova", Preşedintele Republicii Moldova decretează:
Aricol unic. - Pentru activitate îndelungată şi rodnică în domeniul ocrotirii sănătăţii, merite în dezvoltarea ştiinţei medicale, implementarea în practică a realizărilor ştiinţifice, aport considerabil la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare, se decorează cu:
"Ordinul Republicii"
Gheorghiu Natalia      membru-corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Ordinul "Gloria Muncii"
Procopişin Vasile      şef de catedră a Universităţii de Stat de Medicină "N. Testemiţanu"
Stoev Ivan        medic la Dispensarul Republican de Narcologie.
Preşedintele
Republicii Moldova              Mircea Snegur
Chişinău, 16 ianuarie 1995.
Nr. 7