DPO8/1995
ID intern unic:  317967
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 8
din  16.01.1995
cu privire la decorarea cu ordine şi medalii ale Republicii Moldova
Publicat : 26.01.1995 în Monitorul Oficial Nr. 006     art Nr : 71
În temeiul art. 88 litera "a" din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
Preşedintele Republicii Moldova decretează:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în domeniul construcţiilor, merite în edificarea locuinţelor şi obiectivelor de menire social-culturală, aport considerabil la lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale din vara anului 1994, se decorează cu:
"Ordinul Republicii"
Frunza Andrei    mecanic la maşina de tăiat piatră la mina "Mineral" din Cricova, concernul "Inmacom"
Stratulea Ion    conducător auto în gospodăria agricolă "Călmăţui", raionul Hînceşti, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei
Ordinul "Gloria Muncii"
Armaş Petru    conducător auto la coloana intergospodărească mobilă mecanizată de drumuri nr. 3 din Călăraşi, asociaţia"Moldagroconstrucţia"
Barbineagra Mihai    şef adjunct al Inspectoratului de stat pentru supravegherea calităţii construcţiilor, Departamentul Arhitecturii şi Construcţiilor
Dimitrov Pavel    mecanic de autogreider la sectorul de exploatare a drumurilor Hînceşti al societăţii pe acţiuni "Autodrum", Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor
Dmitric Grigorii    tîmplar la Cambinatul de prelucrare a lemnului din Chişinău, asociaţia "Moldagroconstrucţia"
Fanu Ion      zidar în organizaţia intergospodărească din Căuşeni, asociaţia "Moldagroconstrucţia"
Iconnicov Valerii    director general al Companiei de Stat. "Moldenergo", Departamentul Energetică, Resurse Energetice şi Combustibil
Stanciu Ion      şef de şantier în organizaţia cooperatistă de stat de construcţii nr. l din Hînceşti, asociaţia "Moldagroconstrucţia"
Talbu Sava      maistru superior la sectorul de exploatare a drumurilor Hînceşti al societăţii pe acţiuni "Autodrum", Ministerul Transporturilor si Gospodăriei Drumurilor
medalia "Meritul Civic"
ANTIPCA Grigore    excavatorist la cooperativa
"Cariera de var Orhei", concernul "Inmacom"
APOSTOLOV Igor  arhitect şef la Institutul de Pro-
iectare "Ruralproiect", Departamentul Arhitecturii şi Construcţiilor
ASTAFIEV Vasile    tractorist la cooperativa de producere "Cariera Micăuţi", concernul "Inmacom"
BABII Ion    maistru la coloana intergospodă-
rească specializată mecanizată mobilă nr. 101 din Chisiuău, asociaţia "Moldagroconstrucţia"
BGTEZATU Vasile            director al Combinatului de Prefabricate pentru Construcţii din Chişinău, Ministerul Serviciilor Comunale şi Exploatării Fondului de Locuinţe
CASIAN Victor    electrician la coloana mecanizată nr. 2 a trustului "Moldelcon" a Companiei de Stat "Moldenergo", Departamentul Energetică, Resurse Energetice şi Combustibil
CAZACU Vasîla    şef al brigăzii de sondori a coloanei mobile mecanizate nr. 17 din laloveni, concernul "ACVA"
CEBOTARI Valeriu  director general al Departamentului Arhitecturii şi Construcţiilor
CIRIBAŞ Tatiana    tencuitoare la asociaţia intergospodărească de construcţii Edineţ, asociaţia "Moldagroconstrucţia"
CÎMPAN Mihai    şef al brigăzii complexe a organizaţiei inter gospodar eşti de construcţii din Căinări, asociaţia "Moldagroconstrucţia"
COLESNIC Alexandru  şef de şantier la filiala nr. 5 a societăţii pe acţiuni "Consam" asociaţia "Moldova-construcţia"
COLIBABA Maria    şef al brigăzii do zugravi a sectorului nr. 2 al filialei ar. 4 a societăţii pe acţiuni '''Consam", asociaţia "Moldova-construcţia"
COLŢA Maxim    diriginte de lucrări la coloana mecanizată nr. 4 a trustului "Moldelcon" al Companiei de Stat "Moldenergo", Departamentul Energetică, Resurse Energetice şi Combustibil
COVALCIUC Gheorghe  zidar la asociaţia intergospodărească cooperatistă de stat de proiectări şi construcţie "Constructorul" din Floreşti, asociaţia "Moldagroconstrucţia"
COVALENCO Măria  şefă a brigăzii de construcţie a societăţii de montaj şi construcţie nr. 4 din Hînceşti, asociaţia "Moldagroconstrucfia"
DOROŞ Ion    conducător auto la Combinaiul auto nr. 5 din Chişinău, Ministerul Transporturilor si Gospodăriei Drumurilor
EFROS Vasile    mecanic la maşina de tăiat piatra la mina "Mineral" din Cricova, concernul "Inmacom"
FILAT Nicolae    electrician în coloana mecanizata nr. 2 a trustului "Moldelcon" al Companiei de Stat "Moldenergo", Departamentul Energetică, Resurse Energetice şi Combustibil
FILIMON Nina    şefa brigăzii de finisare a societăţii de montaj şi construcţie nr. 4 din Hînceşti, asociaţia "Moldagroconstrucţia"
GÎNGA Ion    şef al coloanei mobile mecanizaţi," nr. I din Chişinău, Ministerul Serviciilor Comunale si Exploatării Fondului de Locuinţe
GUBA Vasile    automacaragiu la organizaţia colectivă cooperatistă de stat de construcţii nr. l din Hînceşti, asociaţia "Moldagroconstrucţia"
IURCU Gheorghe    şef al brigăzii de tîmplari a asociaţiei intergospodăreşti de construcţii nr. l din Nisporeni, asociaţia "Moldagroconstrucţia"
LOGHIN Gheorghe  conducător auto la baza de transport auto nr, 31 din Chişinău, Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor
LUNGU Ion    preşedinte al asociaţiei "Moldagroconstrucţia"
LUPAŞCU Gheorghe  conducător auto la Combinatul auto nr. 3 din Chişinău, Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor
MANOLI Alexei    director al Uzinei de Spaliere din Beton Armat din Cahul, concernul "Inmacom"
MELNIC lachim    automacaragiu la asociaţia intergospodărească de construcţii nr. l din Anenii Noi, asociaţia "Moldagroconstrucţia"
Mirocinic Ion    zidar la asociaţia inter gospodărească de construcţii nr. l din Chişinău, asociaţia "Moldagroconstrucţia"
Mîrleanu Ion    conducător auto la Combinatul auto nr. 6 din Chişinău, Ministerul Transporturilor si Gospodăriei Drumurilor
Munteanu Grigore    preşedinte al asociaţiei intergospodăreşti de construcţii nr. 1 din Nisporeni, asociaţia "Moldagroconstrucţia"
Muraveţchi Nicolae    preşedinte al comitetului executiv raional Hînceşti
Musteţă Constantin    director general al societăţii pe acţiuni "Consam", asociaţia "Moldova-construcţia"
Onei Alexandru    vicepreşedinte al concernului "Inmacom"
Onofrei Gheorghe    şef de şantier în organizaţia cooperatistă de stat de construcţii nr. 2 din Criuleni, asociaţia "Moldagroconstrucţia"
Păcuraru Vasile    preşedinte al organizaţiei intergospodăreşti de construcţii din Căinari, asociaţia "Moldagroconstrucţia"
Pîrvu Gheorghe    şef al brigăzii de fierari la Uzina Articolelor din Beton Armat nr. 1 din Chişinău, concernul "Inmacom"
Pleşca Petru    preşedinte al asociaţiei intergospodăreşti de construcţii nr.2 din Telenaşti, asociaţia "Moldagroconstrucţia"
Roşca Eugenia    primar al satului Ineşti, raionul Teleneşti
Sinigur Dumitru    modelator la Uzina de Spaliere din Beton Armat din Cahul, concernul "Inmacom"
Stepan Ion      modelator la Uzina Articolelor din Beton Armat nr.1 din Chişinău concernul "Inmacom"
Stratu Tudor    şef al direcţiei de producere a gospodăriei comunal-locative din Cărpineni, raionul Hînceşti, Ministerul Serviciilor Comunale şi Exploatării Fondului de Locuinţe
Sulima Iurii      inginer şef la Institutul de Proiectare "Ruralproiect", Departamentul Arhitecturii şi Construcţiilor
Şveţ Andrei      şef al parcului auto al gospodăriei agricole "Dancu", raionul Hînceşti, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei
Toderici Victor    şef de şantier în organizaţia intergospodărească de construcţii de stat cooperatistă din Leova, asociaţia "Moldagroconstrucţia"
Zara Mihai      şef al brigăzii complexe a asociaţiei intergospodăreşti de construcţii Edineţ, asociaţia "Moldagroconstrucţia"
Zolotcov Anatol    director general al Centrului Republican de Cercetări şi Reglementării în Construcţii "CERCON", Departamentul Arhitecturii şi Construcţiilor.
Preşedintele
Republicii Moldova              Mircea Snegur
Chişinău, 16 ianuarie 1995.
Nr. 8.