DPO63/1997
ID intern unic:  318163
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 63
din  28.02.1997
privind decorarea domnului Eugen DOGA cu "Ordinul Republicii"
Publicat : 06.03.1997 în Monitorul Oficial Nr. 15-16     art Nr : 178
    În temeiul art.88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova decretează:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea şi propagarea artei muzicale şi activitate rodnică de creaţie compozitorul Eugen DOGA se decorează cu "Ordinul Republicii".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                    Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 27 februarie 1997.
    Nr. 63-II