DPO818/2006
ID intern unic:  318176
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 818
din  25.10.2006
privind numirea în funcţie a preşedinţilor unor instanţe judecătoreşti
Publicat : 03.11.2006 în Monitorul Oficial Nr. 170-173     art Nr : 792
    În temeiul art. 116 alin. (3) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 16 alin. (3) din Legea privind organizarea judecătorească,  
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se numesc în funcţia de preşedinte al instanţei  judecătoreşti, pe un termen de 4 ani, următorii:
    ANESTE Vladimir                 - preşedinte al Judecătoriei Basarabeasca
    ENI Ghenadie                        - preşedinte al Judecătoriei Cahul
    GANGAL Olga                     - preşedinte al Judecătoriei Rezina
    GHEORGHIEŞ Alexandru     - preşedinte al Judecătoriei Glodeni
    MARDARI Dumitru               - preşedinte al Judecătoriei Ciocana,
                                                     municipiul Chişinău
    NEGURIŢA Andrei               - preşedinte al Judecătoriei Ştefan Vodă.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                  Vladimir VORONIN

    Nr. 818-IV. Chişinău, 25 octombrie 2006.