HFGDSB49/1/2006
ID intern unic:  318192
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR
HOTĂRÎRE Nr. 49/1
din  24.10.2006
privind informarea Fondului de garantare a depozitelor
în sistemul bancar de către băncile licenţiate (autorizate)
Publicat : 03.11.2006 în Monitorul Oficial Nr. 170-173     art Nr : 585     Data intrarii in vigoare : 03.11.2006
    În baza art. 44 alin (2) şi  întru executarea art. 29 lit. m) din Legea nr. 575-XV din 26 decembrie 2003 cu privire la garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar, Consiliul de administraţie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
HOTĂRĂŞTE:
    1. Băncile licenţiate (autorizate) de Banca Naţională a Moldovei admise şi obligate să participe la formarea resurselor Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, vor comunica Fondului printr-o scrisoare oficială în termen de 3 zile lucrătoare, informaţia cu privire la data obţinerii licenţei (autorizaţiei) eliberate sau reperfectate.
    2.  Băncile licenţiate (autorizate) vor prezenta Fondului următoarele acte:
    • copia licenţei (autorizaţiei) pentru desfăşurarea activităţilor financiare, eliberată sau reperfectată de către Banca Naţională a Moldovei;
    • copia certificatului de înregistrare eliberat sau reperfectat de Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova.
    3. Prezenta Hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE
    CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
    AL FONDULUI DE GARANTARE A
    DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR                      Petru VEVERIŢA

    Nr. 49/1. Chişinău, 24 octombrie 2006.