HFGDSB49/4/2006
ID intern unic:  318193
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR
HOTĂRÎRE Nr. 49/4
din  24.10.2006
privind aprobarea mărimii ratei procentuale aplicată la
calcularea vărsămîntului obligatoriu anual
Publicat : 03.11.2006 în Monitorul Oficial Nr. 170-173     art Nr : 586     Data intrarii in vigoare : 03.11.2006
    În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar, nr. 575-XV din 26 decembrie 2003, Consiliul de administraţie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se stabileşte rata procentuală aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu pentru anul 2007 în mărime de 0,1012 % din suma totală a depozitelor garantate înregistrate în bilanţul fiecărei bănci autorizate la situaţia din 30 septembrie 2006.
    2. Băncile autorizate vor efectua calculele necesare reieşind din suma totală a depozitelor garantate înregistrate în bilanţul acestora la situaţia din 30 septembrie 2006 şi vor plăti vărsămîntul obligatoriu anual pînă la data de 31 decembrie 2006.

    PREŞEDINTELE
    CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
    AL FONDULUI DE GARANTARE A
    DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR                      Petru VEVERIŢA

    Nr. 49/4. Chişinău, 24 octombrie 2006.