DPO826/2006
ID intern unic:  318292
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 826
din  31.10.2006
privind conferirea "Ordinului Republicii"
domnului Ilarion CEBAN
Publicat : 10.11.2006 în Monitorul Oficial Nr. 174-177     art Nr : 809
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în domeniul agriculturii, merite deosebite în sporirea eficienţei producţiei agricole şi contribuţie substanţială la dezvoltarea infrastructurii social-economice, domnului Ilarion CEBAN, director general al Societăţii pe Acţiuni "Alfa-Nistru", i se conferă "Ordinul Republicii".

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                      Vladimir VORONIN

    Nr. 826-IV. Chişinău, 31 octombrie 2006.