DPO827/2006
ID intern unic:  318293
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 827
din  31.10.2006
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Vasile OUATU
Publicat : 10.11.2006 în Monitorul Oficial Nr. 174-177     art Nr : 810
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi ireproşabilă în domeniul ocrotirii sănătăţii, merite deosebite în perfecţionarea procesului curativo-profilactic şi înalt profesionalism, domnului Vasile OUATU, manager-şef al Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Vladimir VORONIN

    Nr. 827-IV. Chişinău, 31 octombrie 2006.