DPO837/2006
ID intern unic:  318394
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 837
din  13.11.2006
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 17.11.2006 în Monitorul Oficial Nr. 178-180     art Nr : 820
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul construcţiilor şi contribuţie la proiectarea şi realizarea unor construcţii arhitecturale şi la reconstrucţia complexului de izvoare din satul Trifeşti, raionul Rezina, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
    domnului
    Anatolie IZBÎNDA      - vicedirector general al Agenţiei Construcţii şi Dezvoltare
                                          a Teritoriului;
Medalia "Meritul Civic"
    domnului
    Alexandr CEBANAŞ    - director general al Societăţii pe Acţiuni "Execond",
                                            municipiul Chişinău
    domnului Mihail RUSU  - arhitect, director al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                           "Casa-Proiect", municipiul Chişinău.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA               Vladimir VORONIN

    Nr. 837-IV. Chişinău, 13 noiembrie 2006.