DPO230/1997
ID intern unic:  318437
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 230
din  14.07.1997
Cu privire la conferirea ordinului "Gloria Muncii" domnului Ilie COLŢA
Publicat : 24.07.1997 în Monitorul Oficial Nr. 048     art Nr : 428
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova decretează:
Articol unic. -  Pentru muncă îndelungată şi rodnică în agricultură, merite în sporirea eficienţei producţiei agricole, contribuţie substanţială la implementarea tehnologiilor intensive de cultivare a plantelor de cîmp, domnului Ilie COLŢA, conducător de brigadă în Societatea pe Acţiuni "Cărpineni", raionul Hînceşti, i se conferă ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA        Petru LUCINSCHI
Chişanău, 14 iulie 1997.
Nr. 230-II.