DPO838/2006
ID intern unic:  318447
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 838
din  15.11.2006
privind conferirea "Ordinului Republicii"
doamnei Valeria ŞTERBEŢ
Publicat : 24.11.2006 în Monitorul Oficial Nr. 181-183     art Nr : 836
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă preţuire a meritelor deosebite în perfecţionarea legislaţiei şi practicii judiciare şi pentru contribuţie substanţială la promovarea reformei judiciare şi de drept, doamnei Valeria ŞTERBEŢ, Preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie, i se conferă "Ordinul Republicii".

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                 Vladimir VORONIN

    Nr. 838-IV. Chişinău, 15 noiembrie 2006.