DPO542/1998
ID intern unic:  318543
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 542
din  27.03.1998
Cu privire la conferirea de distincţii de stat
Publicat : 23.04.1998 în Monitorul Oficial Nr. 036     art Nr : 261
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova decretează:
Articol unic. - În semn de înaltă preţuire a meritelor deosebite în dezvoltarea şi propagarea artelor teatrală şi cinematografică şi pentru contribuţie substanţială la formarea personalităţii artistice a tinerilor actori, se conferă:
"Ordinul Republicii"
domnului
Leonid CEMORTAN  - colaborator ştiinţific principal la Institutul de Istorie
        şi Teoria Artei al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
domnului
Victor CIUTAC    - Artist al Poporului din Republica Moldova
Ordinul "Gloria Muncii"
doamnei Eufrosinia
DOBÎNDĂ-VOLONTIR  - actriţă la Teatrul Naţional de Stat "Vasile Alecsandri" din Bălţi
domnului
Vladimir ZAICIUC    - actor la Teatrul Republican "Luceafărul"
Titlul onorific "Maestru în Artă"
doamnei
Natalia ŞTEFANIUC  - actriţă la Teatrul Municipal de Păpuşi "Guguţă", Chişinău
domnului
Vitalie ŢAPEŞ    - regizor
domnului
Vasile ZUBCU    - membru al Uniunii Cineaştilor din Republica Moldova
Titlul onorific "Om Emerit"
domnului
Iuri ARHIPOV    - conducător artistic al Teatrului "Clopotul", Căuşeni.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                            Petru LUCINSCHI
Chişinău, 27 martie 1998.
Nr. 542-II.