DPO856/2006
ID intern unic:  318556
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 856
din  24.11.2006
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 01.12.2006 în Monitorul Oficial Nr. 184-185     art Nr : 865
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite în sporirea eficienţei producţiei agricole şi contribuţie substanţială la soluţionarea problemelor social-economice ale localităţilor, se conferă:
"Ordinul Republicii"
    domnului Iacob NEGRU    - preşedinte al Cooperativei Agricole de
                                                Producţie "AGROSARGAL", satul
                                                Sărata Galbenă, raionul Hînceşti;
Ordinul "Gloria Muncii"
    domnului                             - director al Societăţii pe Acţiuni
    Serafim CIUGUREANU      "Mărculeşti-Combi", oraşul Floreşti;
Medalia "Meritul Civic"
    domnului Ivan ARNAUT    - preşedinte al Cooperativei Agricole de
                                                Producţie "Agro-Etulia", UTA
                                                Găgăuzia;
Titlul onorific "Om Emerit"
    domnului Iurie TULEI         - director general al Societăţii pe Acţiuni
                                                "Nistru-Olăneşti", satul Olăneşti, raionul
                                                 Ştefan Vodă.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                Vladimir VORONIN

    Nr. 856-IV. Chişinău, 24 noiembrie 2006.