HGO1360/2006
ID intern unic:  318597
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1360
din  28.11.2006
cu privire la aprobarea volumului de tăieri silvice suplimentare
Publicat : 01.12.2006 în Monitorul Oficial Nr. 184-185     art Nr : 1453
    În temeiul art. 8 lit. h), art. 34, alin. (5), art. 36 alin. (3) şi art. 72 lit. f) din Codul silvic nr. 887-XIII din 21 iunie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 4-5, art. 36), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1.  Se aprobă volumul de tăieri suplimentare de produse principale în salcîmete în sezonul rece 2006-2007, din fondul forestier gestionat de Agenţia pentru Silvicultură "Moldsilva", în mărime de 23,4 mii m3, conform anexei.
    2.  Agenţia pentru Silvicultură "Moldsilva":
    prin  intermediul organizaţiilor subordonate, va asigura respectarea volumului de tăieri suplimentare de produse principale în salcîmete în sezonul rece 2006-2007, aprobat prin prezenta hotărîre;
în comun cu Ministerul Industriei şi Infrastructurii şi Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare, va întreprinde măsuri pentru aprovizionarea integrală a consumatorilor cu lemn de foc la preţuri accesibile.
    3.  Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale va supraveghea executarea de către Agenţia pentru Silvicultură "Moldsilva" a volumului de tăieri suplimentare de produse principale în salcîmete în sezonul rece 2006-2007, aprobat prin prezenta hotărîre.

    PRIM-MINISTRU                                                   Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul industriei şi infrastructurii                        Vladimir Antosii
    Ministrul ecologiei şi resurselor naturale                Constantin Mihailescu

    Nr. 1360. Chişinău, 28 noiembrie 2006.
Anexă la
Hotărărea Guvernului nr.15
din 28 noiembrie 2006
Volumul de tăieri suplimentare de produse principale în salcîmete
în sezonul rece 2006 - 2007, din fondul forestier gestionat de
Agenţia pentru Silvicultură "Moldsilva"

Nr. d/o Denumirea unităţii silvice Volumul suplimentar, mii m3
1. Întreprinderea pentru silvicultură Bălţi 1,5
2. Întreprinderea pentru silvicultură Chişinău 2,0
3. Întreprinderea pentru silvicultură Edineţ 4,0
4. Întreprinderea pentru silvicultură Glodeni 5,0
5. Întreprinderea penlru silvicultură "Nisporeni-Silva" 0,8
6. Întreprinderea pentru silvicultură Orhci 0,9
7. Întreprinderea pentru silvicultură "Silva-Centru" Ungheni 2,0
8. Întreprinderea pentru silvicultură "Silva-Sud" Cahul 1,2
9. Întreprinderea pentru silvicultură Şoldăneşti 2,0
10. Întreprinderea pentru silvicultură Tighina 2,0
11. Întreprinderea Silvocincgetică laloveni 0,8
12. Întreprinderea Silvocinegetică "Manta-V" 0,7
13. Întreprinderea Silvocinegetică Străşeni 0,5
  TOTAL: 23,4