DPO521/1998
ID intern unic:  318659
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 521
din  13.03.1998
Cu privire la conferirea de distincţii de stat unor cadre didactice
de la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Publicat : 02.04.1998 în Monitorul Oficial Nr. 028     art Nr : 220
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Modova decretează:
Articol unic. - În semn de înaltă preţuire a meritelor deosebite în dezvoltarea ocrotirii sănătăţii, pentru activitate metodico-ştiinţifică intensă şi contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare, se conferă:
"Ordinul Republicii"
domnului
Eugen GLADUN    - şef de catedră, director al Institutului de Cercetări Ştiinţifice
        în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului
Pavel BÎTCĂ    - profesor universitar
domnului
Diomid GHERMAN  - şef de catedră
domnului
Eugen MALOMAN  - şef de catedră
domnului
Mihail MOLDOVAN  - conferenţiar universitar
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA      Petru LUCINSCHI
Chişinău, 13 martie 1998.
Nr. 521-II.