DPO570/1998
ID intern unic:  318684
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 570
din  21.04.1998
Privind conferirea "Ordinului Republicii" domnului Ilie BOGDESCO
Publicat : 07.05.1998 în Monitorul Oficial Nr. 040     art Nr : 295
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova decretează:
Articol unic. - În semn de înaltă preţuire a meritelor deosebite în dezvoltarea şi propagarea artelor plastice şi pentru contribuţie substanţială la formarea personalităţii artistice a tinerilor plasticieni, domnului Ilie BOGDESCO, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova, i se conferă "Ordinul Republicii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                            Petru LUCINSCHI
Chişinău, 21 aprilie 1998.
Nr. 570-II.