DPO586/1998
ID intern unic:  318690
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 586
din  30.04.1998
Cu privire la conferirea de distincţii de stat
unui grup de lucrători ai Companiei de Stat "Teleradio-Moldova"
Publicat : 07.05.1998 în Monitorul Oficial Nr. 040     art Nr : 301
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova decretează:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea televiziunii naţionale şi contribuţie substanţială la propagarea valorior spirituale şi morale, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii" următorilor:
MUSTEA Ggheorghe  - director artistic al Orchestrei Simfonice a
        Companiei de Stat "Teleradio-Moldova"
STRATAN Mihail    - director de departament
UNCUŢĂ Anton    - redactor
Medalia "Meritul Civic" următorilor:
CUZNEŢOV Victor  - cameraman
ILIAŞ Elena    - regizor
MAZEPA Vasile    - şef de secţie
MIHAILO Ion    - redactor-şef
Titlul onorific "Maestru în Artă" următorilor:
REABCOV Margareta  - regizor
SCORPAN Nicolae  - regizor
Titlul onorific "Om Emerit" următorilor:
CABAEV Ana    - montatoare
VATAVU Valentina  - redactor superior
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                            Petru LUCINSCHI
Chişinău, 30 aprilie 1998.
Nr. 586-II.