DPO858/2006
ID intern unic:  318694
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 858
din  29.11.2006
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Valeriu BULGARI
Publicat : 08.12.2006 în Monitorul Oficial Nr. 186-188     art Nr : 881
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în complexul agroindustrial, contribuţie la sporirea eficienţei producţiei agricole şi activitate organizatorică şi obştească intensă, domnului Valeriu BULGARI, preşedinte al Uniunii Republicane a Asociaţiilor Producătorilor Agricoli "UniAgroProtect", i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Vladimir VORONIN

    Nr. 858-IV. Chişinău, 29 noiembrie 2006.