DPO859/2006
ID intern unic:  318695
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 859
din  29.11.2006
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
 domnului Boris GAMURARI
Publicat : 08.12.2006 în Monitorul Oficial Nr. 186-188     art Nr : 882
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele de stat, merite deosebite în promovarea imaginii Republicii Moldova peste hotare şi contribuţie substanţială la dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor moldo-poloneze, domnului Boris GAMURARI, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Polonia, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Vladimir VORONIN

    Nr. 859-IV. Chişinău, 29 noiembrie 2006.