DPO869/2006
ID intern unic:  318705
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 869
din  04.12.2006
privind conferirea "Ordinului de Onoare"
doamnei Tatiana ANODINA
Publicat : 08.12.2006 în Monitorul Oficial Nr. 186-188     art Nr : 887
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea colaborării internaţionale în domeniul aviaţiei civile şi contribuţie substanţială la integrarea Republicii Moldova în comunitatea aviatică mondială, doamnei Tatiana ANODINA, preşedinte al Comitetului Aeronautic Interstatal, i se conferă "Ordinul de Onoare".

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Vladimir VORONIN

    Nr. 869-IV. Chişinău, 4 decembrie 2006.