DPO870/2006
ID intern unic:  318706
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 870
din  04.12.2006
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Nicolae BONDARCIUC
Publicat : 08.12.2006 în Monitorul Oficial Nr. 186-188     art Nr : 888
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice, contribuţie la perfecţionarea legislaţiei şi activitate organizatorică şi obştească intensă, domnului Nicolae BONDARCIUC, preşedinte al Comisiei pentru politică economică, buget şi finanţe a Parlamentului, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                 Vladimir VORONIN

    Nr. 870-IV. Chişinău, 4 decembrie 2006.