DPO873/2006
ID intern unic:  318709
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 873
din  05.12.2006
privind conferirea de distincţii de stat unor colaboratori ai Brigăzii de Poliţie cu
Destinaţie Specială "Fulger" a Ministerului Afacerilor Interne
Publicat : 08.12.2006 în Monitorul Oficial Nr. 186-188     art Nr : 890
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite în asigurarea ordinii publice şi îndeplinirea ireproşabilă a obligaţiilor de serviciu, se conferă:
Ordinul "Credinţă Patriei" clasa III
    domnului
    Iurie CHEPTĂNARU           - colonel de poliţie
    domnului
    Boris DIORDIEV                 - locotenent major de poliţie;
Medalia "Meritul Militar"
    domnului
    Tudor FURTUNĂ                - căpitan de poliţie
    domnului Ion URSU              - locotenent major de poliţie
    domnului Adrian TÎRSÎNĂ   - plutonier de poliţie.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Vladimir VORONIN

    Nr. 873-IV. Chişinău, 5 decembrie 2006.