DPO874/2006
ID intern unic:  318710
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 874
din  05.12.2006
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 08.12.2006 în Monitorul Oficial Nr. 186-188     art Nr : 891
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru serviciu ireproşabil în organele afacerilor interne şi merite deosebite în asigurarea legalităţii şi ordinii de drept, se conferă:
Ordinul "Credinţă Patriei" clasa III
    domnului Andrei ŞUMLEANSCHI    - colonel;
Medalia "Meritul Civic"
    domnului Victor MARIAN                - căpitan de poliţie.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Vladimir VORONIN

    Nr. 874-IV. Chişinău, 5 decembrie 2006.