DPO591/1998
ID intern unic:  318812
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 591
din  30.04.1998
Privind numirea în funcţie a unor judcători
Publicat : 21.05.1998 în Monitorul Oficial Nr. 044     art Nr : 336
În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova, al art. 7 alin. (1) şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
Preşedintele Republicii Moldova decretează:
Art. 1. - Se numesc în funcţia de judecător, pe un termen de 5 ani, următorii:
ANDRONIC Tudor  - la Judecătoria raionului Ungheni
CHIRIAC Valentin    - la Judecătoria raionului Căinari
MICU Victor    - la Judecătoria sectorului Rîşcani al municipiului Chişinău
NICA Leonid    - la Judecătoria municipiului Bender
SCROB Mihail    - la Judecătoria raionului Căinari.
Art. 2. - Prezentul decret intră în vigoare la data publicării.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA      Petru LUCINSCHI
Chişinău, 30 aprile 1998.
Nr. 591-II