DPO602/1998
ID intern unic:  318822
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 602
din  06.05.1998
Privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Nicolae ANDRONATII
Publicat : 21.05.1998 în Monitorul Oficial Nr. 044     art Nr : 342
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova decretează:
Articol unic. - Pentru activitate îndelugată şi rodnică în domeniul culturii, contribuţie substanţială la dezvoltarea şi propagarea artei teatrale şi înaltă măiestrie artistică, domnului Nicolae ANDRONATII, pictor scenograf la Teatrul Republican "Luceafărul", i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA      Petru LUCINSCHI
Chişinău, 6 mai 1998.
Nr. 602-II