DPO604/1998
ID intern unic:  318823
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 604
din  14.05.1998
Privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" doamnei Zlata TCACI
Publicat : 27.05.1998 în Monitorul Oficial Nr. 047     art Nr : 349
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova decretează:
Articol unic. - În semn de înaltă preţuire a meritelor deosebite în dezvoltarea şi propagarea artei muzicale, pentru contribuţie substanţială la formarea personalităţii artistice a tinerilor talente şi activitate social-culturală intensă, doamnei Zlata TCACI, compozitor, profesor universitar la Academia de Muzică "Gavriil Musicescu", i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA      Petru LUCINSCHI
Chişinău, 14 mai 1998.
Nr. 604-II