DPO605/1998
ID intern unic:  318824
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 605
din  14.05.1998
Privind conferirea de distincţii de stat domnilor Victor CIUŞ şi Ion STICI
Publicat : 27.05.1998 în Monitorul Oficial Nr. 047     art Nr : 350
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova decretează:
Articol unic. - Pentru activitate îndelugată şi rodnică în domeniul publicisticii, merite deosebite în dezvoltarea presei naţionale şi contribuţie substanţială la formarea profesională a tinerilor ziarişti, se conferă:
Medalia "Meritul Civic"
domnului Victor CIUŞ  - membru al Uniunii Jurnaliştilor din Moldova
Titlul onorific "Om Emerit"
domnului Ion STICI    - şef de secţie la Redacţia Ziarului "Moldova Suverană",
        membru al Uniunii Jurnaliştilor din Moldova.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA      Petru LUCINSCHI
Chişinău, 14 mai 1998.
Nr. 605-II