DPO875/2006
ID intern unic:  318830
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 875
din  05.12.2006
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
doamnei Alla MIRONIC
Publicat : 15.12.2006 în Monitorul Oficial Nr. 189-192     art Nr : 907
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice şi activitate organizatorică şi obştească intensă, doamnei Alla MIRONIC, preşedinte al Consiliului Republican al Veteranilor, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Vladimir VORONIN

    Nr. 875-IV. Chişinău, 5 decembrie 2006.