DPO878/2006
ID intern unic:  318833
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 878
din  07.12.2006
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Nicolae GHIBU
Publicat : 15.12.2006 în Monitorul Oficial Nr. 189-192     art Nr : 910
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite în domeniul cinematografiei, contribuţie substanţială la propagarea valorilor spirituale şi morale şi înaltă măiestrie artistică, domnului Nicolae GHIBU, regizor şi scenarist, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                              Vladimir VORONIN

    Nr. 878-IV. Chişinău, 7 decembrie 2006.