DPO405/1997
ID intern unic:  318888
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 405
din  22.12.1997
Cu privire la conferirea unor dictincţii de stat
unui grup de lucrători la Societatea pe Acţiuni "Piele"
Publicat : 22.01.1998 în Monitorul Oficial Nr. 005     art Nr : 21
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova decretează:
Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi rodnică în domeniul industriei, contribuţie substanţială la reutilarea tehnică a întreprinderii, diversificarea sortimentelor şi îmbunătăţirea calităţii articolelor fabricate şi merite în dezvoltarea infrastructurii social-economice, se conferă distincţii de stat unui grup de lucrători la Societatea pe Acţiuni "Piele", Chişinău, după cum urmează:
ordinul "Gloria Muncii"
doamnei Roza TREIGHERMAN  - preşedinte al Comitetului de conducere
medalia "Meritul Civic"
domnului Ilie CAŞNIRCA    - şef de secţie
doamnei Ana SMÎNTÎNĂ    - muncitoare
domnului Vasili TIMOŞENCO  - muncitor
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                          Petru LUCINSCHI
Chişinău, 22 decembrie 1997.
Nr. 405-II.