DPO417/1997
ID intern unic:  318898
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 417
din  29.12.1997
Cu privire la conferirea medaliei "Ordinului Republicii"
domnului Vasile CHERDIVARENCO
Publicat : 22.01.1998 în Monitorul Oficial Nr. 005     art Nr : 31
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova decretează:
Articol unic. - În semn de înaltă preţuire a meritelor deosebite în dezvoltarea învăţămîntului, pentru contribuţie substanţială le pregătirea şi reciclarea cadrelor, activitate organizatorică, pedagocico-ştiinţifică şi obştească fructuoasă, domnului Vasile CHERDIVARENCO, vicepreşedinte al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţămînt şi mijloace de informare în masă a Pralamentului, i se conferă "Ordinul Republicii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                          Petru LUCINSCHI
Chişinău, 29 decembrie 1997.
Nr. 417-II.