DPO428/1997
ID intern unic:  318906
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 428
din  30.12.1997
cu privire la numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 29.01.1998 în Monitorul Oficial Nr. 6     art Nr : 38     Data intrarii in vigoare : 30.12.1997
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova, al art. 7 alin. (1) şi art. 11 alin. (1)din Legea cu privire la statutul judecătoruluil,
    Preşedintele Republicii Moldova decretează:
    Art. 1. - Se numeşte în funcţia de judecător, pe un termen de 5 ani, următorii:
    CEVDARI Valerian     - la Judecătoria raionului Basarabeasca
    JELEZNÎI Ruslan         - la Judecătoria raionului Făleşti
    LUNGU Artur              - la Judecătoria raionului Ungheni
    MÎNĂSCURTĂ Igor    - la Judecătoria municipiului Bălţi
    OLĂRESCU Victor      - la Judecătoria raionului Cimişlia
    POSTOLACHI Alexei  - la Judecătoria raionului Floreşti
    ROŞCA Tamara            - la Judecătoria sectorului Buiucani al municipiului Chişinău
    Art. 2. - Prezentul decret intră în vigoare la data semnării.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                          Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 30 decembrie 1997.
    Nr. 428-II.