DPO441/1998
ID intern unic:  318916
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 441
din  16.01.1998
Cu privire la conferirea ordinului "Gloria Muncii"
domnului Pavel POSTOVANU
Publicat : 29.01.1998 în Monitorul Oficial Nr. 006     art Nr : 45
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova decretează:
Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi rodnică în administraţia publică şi muncă organizatorică susţinută în vederea dezvoltării economice şi social-culturale a localităţilor, domnului Pavel POSTOVANU, vicepreşedinte al Comitetului Executiv Raional Drochia, i se conferă ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                          Petru LUCINSCHI
Chişinău, 16 ianuarie 1998.
Nr. 441-II.