DPO442/1998
ID intern unic:  318917
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 442
din  16.01.1998
Cu privire la conferirea de distincţii de stat
Publicat : 29.01.1998 în Monitorul Oficial Nr. 006     art Nr : 46
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - În semn de înaltă preţuire a meritelor deosebite în dezvoltarea complexului de construcţii al republicii, pentru contribuţie substanţială la reconstruirea şi restaurarea de monumente de arhitectură în municipiul Chişinău şi înalt profesionalism, se conferă distincţii de stat următorilor:
"Ordinul Republicii"
domnului Nicolae VRВNCEANU - pre\xa7edinte al Societгюii pe Acюiuni \"Agro-Dacia\",
          Chişinău
medalia "Meritul Civic"
domnului Gheorghe BULAT   - arhitect principal proiecte la Societatea pe
          Acţiuni "Ago-Dacia", Chişinău
domnului Dumitru CORLĂTEANU  - cioplitor de piatră la Societatea pe
          Acţiuni "Ago-Dacia", Chişinău
domnului Serghei NOVICOV   - specialist în secţia supraveghere tehnică a
          Direcţiei construcţii capitale a Primăriei
          municipiului Chişinău
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA      Petru LUCINSCHI
Chişinău, 16 ianuarie 1998.
Nr. 442-II.