DPO443/1998
ID intern unic:  318918
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 443
din  19.01.1998
Cu privire la conferirea de distincţii de stat
domnilor Gheorghe URSCHI şi Gheorghe PÎRLII
Publicat : 29.01.1998 în Monitorul Oficial Nr. 006     art Nr : 47
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru succese remarcabile în activitatea de creaţie, merite deosebite în dezvoltarea şi propagarea genului satirico-umoristic şi înaltă măiestrie artistică, se conferă distincţii de stat următorilor:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Gheorghe URSCHI  - Artist emerit
Medalia "Meritul Civic"
domnului Gheorghe PÎRLII    - Artist Emerit.
PREŞEIDNTELE
REPUBLICII MOLDOVA      Petru LUCINSCHI
Chişinău, 19 ianuarie 1998.
Nr. 443-II.