DPO446/1998
ID intern unic:  318919
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 446
din  22.01.1998
Cu privire la conferirea "Ordinului Republicii"
domnului Serghei BEZNOŞCENCO
Publicat : 19.02.1998 în Monitorul Oficial Nr. 012     art Nr : 55
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate prodigioasă în Comisia pentru securitatea statului şi asigurarea ordinii publice a Parlamentului, merite deosebite în dezvoltarea mişcării veteranilor şi contribuţie substanaţială la educarea tinerei generaţii, domnului Serghei BEZNOŞCENCO, deputat în Parlament, i se conferă "Ordinul Republicii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA        Petru LUCINSCHI
Chişinău, 22 ianuarie 1998.
Nr. 446-II.