DPO450/1998
ID intern unic:  318923
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 450
din  23.01.1998
Cu privire la conferirea ordinului "Gloria Muncii"
doamnei Liudmila VAVERCO
Publicat : 19.02.1998 în Monitorul Oficial Nr. 012     art Nr : 59
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru succese remarcabile în activitatea de creaţie, merite deosebite în dezvoltarea şi propagarea artei muzicale şi contribuţie substanţială la promovarea tinerelor talente, doamnei Liudmila VAVERCO, şefă de catedră la Academia de Muzică "G. Musicescu", i se conferă ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA        Petru LUCINSCHI
Chişinău, 23 ianuarie 1998.
Nr. 450-II.