DPO451/1998
ID intern unic:  318924
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 451
din  23.01.1998
cu privire la conferirea titlului onorific "Maestru în Artă"
doamnei Iulia RIVILIS
Publicat : 19.02.1998 în Monitorul Oficial Nr. 12     art Nr : 60
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea şi propagarea artei muzicale, activitate concertistică intensă şi înaltă măiestrie interpretativă, doamnei Iulia RIVILIS, pianistă, solistă la Filarmonica Naţională din Moldova, i se conferă titlul onorific "Maestru în Artă".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                           Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 23 ianuarie 1998.
    Nr. 451-II.