DPO453/1998
ID intern unic:  318926
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 453
din  23.01.1998
Cu privire la conferirea medaliei "Mihai Eminescu"
domnului Iulian FILIP
Publicat : 19.02.1998 în Monitorul Oficial Nr. 012     art Nr : 62
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate prodigioasă în domeniul literaturii, participare activă la viaţa social-culturală a ţării şi în semn de înaltă preţuire a meritelor deosebite în opera de renaştere naţională, domnului Iulian FILIP, şef al Departamentului cultură al Primăriei municipiului Chişinău, i se conferă medalia "Mihai Eminescu".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA        Petru LUCINSCHI
Chişinău, 23 ianuarie 1998.
Nr. 453-II.