DPO456/1998
ID intern unic:  318929
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 456
din  29.01.1998
Cu privire la conferirea de distincţii de stat
unui grup de lucrători în organele procuraturii
Publicat : 19.02.1998 în Monitorul Oficial Nr. 012     art Nr : 64
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi rodnică în organele procuraturii, contribuţie substanţială la asigurarea legalităţii şi ordinii de drept şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Tudor SUVEICĂ    - şef adjunct de secţie la Procuratura Generală
domnului Leonid TODERAŞ  - procuror al raionului Anenii Noi;
Medalia "Meritul Civic"
domnului Valeriu PASCARI  - procuror al raionului Ialoveni
domnului Vasili PENER    - ajutor superior al Procurorului General;
Titlul onorific "Om Emerit"
domnului Stanislav PAVLOVSCHI  - şef adjunct de secţie la Procuratura Generală
domnului Vasile ŞESTACOV  - şef de secţie la Procuratura Generală
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA      Petru LUCINSCHI
Chişinău, 29 ianuarie 1998.
Nr. 456-II.