DPO462/1998
ID intern unic:  318933
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 462
din  03.02.1998
Cu privire la conferirea ordinului "Gloria Muncii" domnului Semion CERTAN
Publicat : 26.02.1998 în Monitorul Oficial Nr. 014     art Nr : 90
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru participarea activă la promovarea reformei social-economice, contribuţie substanţială la pregătirea cadrelor de înaltă calificare şi activitate ştiinţifică şi obştească rodnică, domnului Semion CERTAN, deputat, membru al Biroului Permanent al Parlamentului, i se conferă ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA        Petru LUCINSCHI
Chişinău, 3 februarie 1998.
Nr. 462-II.